Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przeciwdziałanie korupcji

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie korupcji
16 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Strategia Antykorupcyjna to zestaw procedur i systemów zachowań, które uszczelniają system określony prawem powszechnie obowiązującym, oraz sugerują pożądane społecznie i legalne sposoby rozwiązywania sytuacji realnego konfliktu interesów. Strategia Antykorupcyjna Ministerstwa wpisuje się w model przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym w naszym kraju, a dokładnie w działania o charakterze profilaktycznym. Jest ona podstawowym planem działania Ministerstwa w zakresie antykorupcji. Wyznacza kluczowe kierunki przedsięwzięć Ministerstwa w omawianej dziedzinie i wskazuje sposoby ich osiągania. Zapisane w Strategii Antykorupcyjnej zadania nie będą zatwierdzone raz na zawsze – będą one regularnie weryfikowane i korygowane bądź uzupełniane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Równocześnie do dokumentu Strategii Antykorupcyjnej będą wprowadzane nowe projekty, wynikające z pojawiających się możliwości, bądź zgłaszanych potrzeb. Należy bowiem mieć na uwadze, że prawdziwa wartość Strategii Antykorupcyjnej ujawni się nie podczas jej przygotowywania i zatwierdzania, ale dopiero podczas realizacji poszczególnych projektów strategicznych.

Strategia antykorupcyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (09.09.2008 r.)

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.09.2014 14:00:19 Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2014 14:00:19 Statystyka strony: - odsłon