Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej.

Art. 153 ust. 1 Konstytucji RP

Wykonując art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej Prezes Rady Ministrów określił wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.

ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ

 • zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej
 • zasada ochrony praw człowieka i obywatela
 • zasada bezinteresowności
 • zasada jawności i przejrzystości
 • zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej
 • zasada profesjonalizmu
 • zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania
 • zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
 • zasada otwartości i konkurencyjności naboru

ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 • zasada godnego zachowania
 • zasada służby publicznej
 • zasada lojalności
 • zasada neutralności politycznej
 • zasada bezstronności
 • zasada rzetelności

Zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej określone zostały zarządzeniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, które weszło w życie z dniem 5 listopada 2011 r.

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 14:33:50 Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2015 13:39:24 Statystyka strony: - odsłon