Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kontakt

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

05 sierpnia 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

Adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa
Informacja tel.: +48 222 500 118; Fax:+48 22 623 27 50, 623 27 51
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Przyjmowanie interesantów

Członkowie Kierownictwa Ministerstwa przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 8:15-16:15, a gdy ten jest dniem wolnym od pracy w dniu następnym w godz. 8:15-16:15. 
Przyjmowanie interesantów w Departamentach/Biurach w sprawach skarg i wniosków odbywa się w każdym dniu pracy Ministerstwa:

  • w poniedziałki, a gdy dzień pracy jest wolny w dniu następnym w godzinach 8:15-18:00,
  • w pozostałe dni (wtorek - piątek) w godzinach 8:15-16:15

Informacja dotycząca załatwienia skarg, wniosków i listów oraz przyjmowania interesantów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Korespondencja

Skargi, wnioski oraz listy należy przesyłać na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa. 
Ministerstwo prosi o podawanie imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu nadawcy (w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adresu e-mail). 
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 
Korespondencję drogą elektroniczną można przesyłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP:

Pomoc tłumacza języka migowego

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu mogą wysyłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: 
   
anna.patejuk@minrol.gov.pl lub też na numer faksu: 22 623 25 06 
   
Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.
    
Powyższe zgłoszenie należy przesłać minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w urzędzie.

Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

tel. 22 623 18 38
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl
Adres strony internetowej:
https://www.minrol.gov.pl
Adres podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej MRiRW:
https://bip.minrol.gov.pl

Redakcja strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Sławomir Mucha (slawomir.mucha@minrol.gov.pl)
Katarzyna Belkiewicz (katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl)
Iwona Chromiak (iwona.chromiak@minrol.gov.pl

Biuro Prasowe
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel.: 22 623 21 71, 22 623 14 25

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 05.08.2014 13:57:05 Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2018 15:11:46 Statystyka strony: - odsłon