Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jak korzystać z BIP?

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

05 sierpnia 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PODMIOTOWEJ STRONY
BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
(BIP MRiRW)

Strona podmiotowa BIP MRiRW tworzona jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
Ø Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
Ø Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP umożliwia menu przedmiotowe umieszczone po lewej stronie ekranu. Podzielone jest ono na grupy tematyczne, które po rozwinięciu odkrywają coraz bardziej szczegółowe informacje.
 
Powrót do strony głównej BIP MRiRW możliwy jest poprzez kliknięcie w menu głównym w górnej części strony odnośnika "Strona Główna".
 
Do szybszego wyszukania żądanej informacji służy pole wyszukiwania umieszczone po prawej stronie w menu głównym w górnej części strony. W pole to należy wpisać słowa kluczowe, a następnie kliknąć przycisk znajdujący się po prawej stronie pola lub na słowo "Szukaj". Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie lista plików i dokumentów spełniających kryterium wyszukiwania.
 
Na każdej stronie Biuletynu w prawej dolnej części ekranu umieszczony jest licznik odwiedzin. Wskazuje on ilość odsłon poszczególnych stron.
 
W prawej górnej części ekranu znajduje się logo (znak graficzny) BIP, umożliwiający połączenie się ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej.
 
W lewej górnej części ekranu znajduje się logo (znak graficzny) MRiRW, umożliwiający połączenie się ze stroną Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na stronę Ministerstwa można również dostać się poprzez kliknięcie w menu głównym w górnej części strony odnośnika "Strony Ministerstwa".
 
Strony Biuletynu wyposażone są w rejestr zmian, w którym w sposób automatyczny odnotowywane są zmiany w treści poszczególnych stron. Lista zmian dostępna jest po kliknięciu w menu głównym w górnej części strony odnośnika "Rejestr zmian". Zmiany wyświetlane są w układzie chronologicznym (wg daty), istnieje też możliwość przeszukania rejestru według czasu powstania zmian.
 
W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania, do których można dotrzeć za pomocą linków. Przy każdym pliku podany jest jego format oraz wielkość, np. .pdf 100 KB, co należy odczytać jako dokument utworzony w formacie .pdf i mający wielkość 100 KB. 


Wykaz skrótów stosowanych na stronie BIP MRiRW:
 
• BIP – Biuletyn Informacji Publicznej,
• MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• KB – kilobajt,
• MB – megabajt.

Wykaz formatów plików stosowanych na stronie BIP MRiRW:
  
.pdf – Portable Document Format (format pliku możliwego do odczytania za pomocą bezpłatnego programu Acrobat Reader),
.rtf – Rich Text Format (format pliku możliwego do odczytania/edycji za pomocą bezpłatnego programu OpenOffice),
.doc – dokument programu Microsoft Word,
.xls – dokument programu Microsoft Excel,
.zip – ZIP file format (format kompresji plików),
.rar – RAR file format (format kompresji plików),
.txt/csv - ang. Comma Separated Values (forma przechowywania danych w plikach tekstowych gdzie wartosci rozdzielone są przecinakmi lub innymi znakami, np. średnikami).

  

Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 05.08.2014 13:52:31 Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2014 13:54:17 Statystyka strony: - odsłon