Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Akty normatywne związane z utworzeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Akty normatywne związane z utworzeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
29 maja 2017 / autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

1) ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623)
(http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/623/1)

2) ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624)
(http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/624/1)

3) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 840)
(http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/840/1)

4) zarządzenie nr 10 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 3)
(https://edziennik.minrol.gov.pl /DUM_MRIRW/2017/3/akt.pdf)

5) zarządzenie nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zakresu działań w celu przejęcia zadań, które z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz w sprawie sposobu realizacji tych działań i środków niezbędnych do ich wykonywania (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 4)
(https://edziennik.minrol.gov.pl/DUM_MRIRW/2017/4/akt.pdf)

6) zarządzenie nr 13 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 29.05.2017 10:48:54 Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2017 10:52:21 Statystyka strony: - odsłon